Đóng [X]
Cover Image

1001 Nights

0.0
Nội dung:
1001 Nights: Chắc hẳn ai cũng đã từng đọc qua câu chuyện 1001 đêm với Alibaba, Aladin cùng Genie, Sinbad,… Nhưng đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác ! Hãy tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu “nàng”Sehera thật ra là… con trai ?!?
Chương
Ngày