Đóng [X]
Cover Image

Acute

3.5
Nội dung:
Miku và Luka là bạn từ thời thơ ấu và có tình cảm với cùng một người. Khi họ biết rằng cách tốt nhất là nên tiếp tục chỉ làm bạn, điều gì sẽ xảy ra nếu một trong hai người họ không thể giữ lời hứa…? _______________________ Facebook: Chan Group
Chương
Ngày
26/07/2016
26/07/2016
26/07/2016
26/07/2016