Đóng [X]
Cover Image

Aiki-S

0.5
Nội dung:
Phần tiếp theo của bộ truyện Aiki. Chính xác là tiếp sau trận đánh với Veronica, cả nhóm về Nhật và bắt đầu cốt truyện mới . Ai chưa biết thì coi tóm tắt bộ Aiki sẽ biết. Mọi chi tiết có thể liên hệ [email protected]
Chương
Ngày
26/07/2016
21/07/2016
18/07/2016
02/02/2016
30/01/2016
09/09/2015
15/07/2015
03/07/2015
22/06/2015
13/06/2015
27/02/2015
09/11/2014
22/10/2014
24/06/2014
10/05/2014
03/04/2014
14/03/2014
06/03/2014
24/02/2014
10/04/2014
17/01/2014
17/10/2013
10/10/2013
04/10/2013
23/09/2013
18/09/2013
11/09/2013
06/09/2013
29/08/2013
24/08/2013