Đóng [X]
Cover Image

B Gata H Kei

4.5
Nội dung:
Tuy nhiên sau nhiều lần " hiếp " chàng trai đó bất thành cô vẫn mang hai chữ "gái tân" đến khi nào còn chưa biết được.
Chương
Ngày