Đóng [X]
Cover Image

Bách Luyện Thành Thần

4.0
Nội dung:
Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh…. La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt… thôi thì đọc tiếp sẽ biết ? 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))
Chương
Ngày