Đóng [X]
Cover Image

Black Jack - Bác Sĩ Quái Dị

1.5
Nội dung:
Truyện là những tình huống tai nạn đủ kiểu và những chứng bệnh nan y do bác sĩ Kizuto quái dị điều trị, lôi cuốn, hấp dẫn người đọc không ngừng nghỉ. Qua bộ tranh truyện "Bác Sĩ Quái Dị" nhiều tập này sẽ cung cấp cho bạn đọc những kiến thức Y học phong phú, nâng cao ý chí phấn đấu không ngừng của con người trong cuộc sống. Truyện có tính nhân bản cao, tình nhân ái đậm đà …
Chương
Ngày
10/06/2017
25/01/2017
25/01/2017
25/01/2017
22/09/2016
12/09/2016
12/09/2016
12/09/2016
12/09/2016
12/09/2016
12/09/2016
12/09/2016
12/09/2016
12/09/2016
12/09/2016