Đóng [X]
Cover Image

Bloody Monday Last Season

0.0
Nội dung:
Diễn ra một năm sau các sự kiện ở phần 2. Lần này Fujimaru Takagi (Falcon) đã quay lại với tư cách là khủng bố.