Đóng [X]
Cover Image

Boku to Senpai no Tekken Kousai

2.5
Nội dung:
Nói chung là truyện tình về một em hội trưởng loli có vấn đề và một anh hội phó cũng có vấn đề nốt