Đóng [X]
Cover Image

Chiêu Hoán Sư Cuối Cùng

0.0
Nội dung:
Truyền thuyết kể rằng, có những kẻ nắm trong tay sức mạnh hô gọi linh hồn của vạn vật. Những người này được gọi là Chiêu Hoán Sư.