Đóng [X]
Cover Image

Clamp School Detectives

1.3
Nội dung:
Đội thám tử học viện Clamp tập trung vào những cuộc điều tra của Akira, Nokoru và Suoh – 3 chàng thám tử thiếu niên – và nhiệm vụ của họ: bảo vệ an toàn cho các bạn gái trong Học viện Clamp… -Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-