Đóng [X]
Cover Image

Crimson Skies

0.0
Nội dung:
Main táy máy và nghịch dại nên bị đưa đến một nơi không xác định, sự việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại liên quan đến vấn đề sinh tồn. Điểm 10 cho thể loại SURVIVAL LƯU Ý: TRUYỆN ĐỌC TỪ TRÁI QUA PHẢI
Chương
Ngày