Đóng [X]
Cover Image

Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não

4.7
Nội dung:
Cứ tưởng mình là vai chính, đến sau khi về thế giới thực mới biết là chẳng phải! Đây chả phải là lừa bịp sao T.T? Đánh quái tăng cấp chả quan trọng! Làm sao để sống mới là vấn đề!
Chương
Ngày