Đóng [X]
Cover Image

Dragonball – Hoán đổi Thân Xác

0.0
Nội dung:
không hiểu vì lý do gì mà chichi và picollo bị hoán đổi thân xác —và họ tìm đến kami thượng đế để nhờ giúp đỡ — và chỉ 50% thành công và kết quả thế nào đón xem đi