Đóng [X]
Cover Image

Già Thiên

0.0
Nội dung:
Trong vũ trụ vừa thấy được một khung cảnh cực kỳ chấn nhiếp! Cửu Long kéo quan! Rốt cuộc là trở về thời Lượng Cổ hay đến một bờ tinh không xa xôi. Một thế giới tiên hiệp rộng lớn, quang quái lục li, thần bí vô tận. Nhiệt huyết như núi lửa tràn dâng, kịch tính như sóng dữ ngút trời, dục vọng như vực sâu không đáy. Thông Thiên Lộ, Ngự Kiếm Hành ngửa tay che
Chương
Ngày
07/07/2017
14/06/2017
25/05/2017
04/05/2017
21/04/2017
23/03/2017
16/03/2017
03/03/2017
03/02/2017
04/01/2017
28/11/2016
10/10/2016
16/07/2016
16/07/2016
30/04/2016
19/04/2016
19/04/2016
28/01/2016
08/01/2016
29/12/2015
26/12/2015
26/12/2015
24/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
14/06/2015
05/06/2015
20/05/2015
12/05/2015
08/05/2015
07/05/2015
06/05/2015
03/04/2015
24/09/2014
23/09/2014
21/09/2014
20/09/2014
18/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
24/05/2014
24/05/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
28/11/2016
28/11/2016
28/11/2016
28/11/2016
28/11/2016
28/11/2016
28/11/2016
28/11/2016
28/11/2016
28/11/2016