Đóng [X]
Cover Image

Giông Tố

0.0
Nội dung:
Có thể nói GIÔNG TỐ là tác phẩm tâm huyết nhất của B.R.O cho đến thời điểm này. Truyện tranh GIÔNG TỐ, xét tổng thể, vẫn đảm bảo giữ nguyên "cái hồn" của nguyên tác, nhưng từng nhân vật, từng khung tranh trong truyện đã giúp nguyên tác trở nên sống động hẳn lên trước mắt người đọc.
Chương
Ngày