Đóng [X]
Cover Image

Green Boy

0.0
Nội dung:
Sơ lược: Anh main lúc đâu là một học sinh trung học, yêu thầm 1 nữ tuyển thủ boxing. Từ đó về sau thế nào chắc mọi người đọc câu đầu tiên đã hiểu được. Về sau thì main càng ngày càng bá. Sức mạnh cứ từ từ mà được buff dần thôi
Chương
Ngày
22/09/2015
21/09/2015
20/09/2015
19/09/2015
19/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
17/09/2015
17/09/2015