Đóng [X]
Cover Image

Gun X Clover

4.0
Nội dung:
Trường Mikado, nơi tồn tại các thế hệ học sinh cảnh vệ giỏi nhất, trớ trêu thay, Morito Hayama, cậu học sinh cảnh vệ vừa vào nghề lại lãnh nhiệm vụ bảo vệ cho cô nàng nổi tiếng với cái danh hiệu ” không cảnh vệ nào sống sót”…liệu rằng cậu chàng sẽ sống sót ra sao khi cuộc chiến săn đuổi cô nàng này ngày càng khốc liệt …
Chương
Ngày
11/03/2013
11/03/2013
11/03/2013
11/03/2013
11/03/2013
11/03/2013
11/03/2013
11/03/2013
11/03/2013