Đóng [X]
Cover Image

Hatsu Haru

0.5
Nội dung:
Quá xa, để thấy được. Quá gần, để nhận ra. Đau, như sắp muốn khóc. Buồn, rồi lại vui ngay. Đó chính là cái cảm xúc trong veo mà ai cũng từng trải qua – tình yêu đầu đời…
Chương
Ngày
06/08/2016
06/08/2016
06/08/2016
06/08/2016
06/08/2016
06/08/2016