Cover Image

Hoa Quý

4.0
Nội dung:
Thành phố Triệt vấn ở dạo gần đây xảu ra mấy vụ tử vong kỳ lạ, dây leo mọc từ bên trong và quấn quanh cơ thể nạn nhân, tử trạng kinh khủng. 2 nữ sinh trong lớp Triệt vấn có nói mình biết hung thủ là ai, Triệt Vấn còn tưởng nói đùa. Nào ngờ không lâu sau cả 2 đều thành nạn nhân của vụ này luôn. Đột tử với trạng thái kỳ lạ y như vậy.!! Nhưng mới chỉ là bắt đầu thôi, vụ việc này còn ở đằng sau kìa…!! Quý (悸) nghĩa là kinh hoàng, hoảng sợ (惊悸) chứ không phải quý báu nha.
Chương
Ngày
15/04/2017
17/03/2017
16/03/2017
15/03/2017
09/03/2017
08/03/2017
23/02/2017
21/02/2017
19/02/2017
15/02/2017
13/02/2017
11/02/2017
09/02/2017
07/02/2017
13/01/2017
10/01/2017
10/01/2017
07/01/2017
04/01/2017
04/01/2017
01/01/2017
30/12/2016
28/12/2016
26/12/2016
24/12/2016
22/12/2016
22/12/2016
17/12/2016
13/08/2016
13/08/2016
10/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
26/07/2016
24/07/2016
22/07/2016
19/07/2016
17/07/2016
17/07/2016
17/07/2016
27/06/2016
20/06/2016
15/06/2016
14/06/2016
13/06/2016
12/06/2016
11/06/2016
10/06/2016
10/06/2016
25/05/2016
14/05/2016
14/05/2016
10/05/2016
09/05/2016
05/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
19/06/2016
19/06/2016
19/06/2016
19/06/2016
19/06/2016
19/06/2016
19/06/2016
19/06/2016
19/06/2016
19/06/2016