Đóng [X]
Cover Image

Hoàng Phi Hồng - Cậu bé vô song

3.8
Nội dung:
Phần 1: Hoàng Phi Hồng (Tekken Chinmi) – Phi Hồng phiêu lưu học võ. Phần 2: Tân Hoàng Phi Hồng (Shin Tekken Chinmi) – Phi Hồng giải cứu Hà Nam và Đảo Thuyền Quân. Phần 3: Huyền thoại Hoàng Phi Hồng (Tekken Chinmi Legends) – Phi Hồng giải cứu công chúa nước láng giềng và Âm mưu ám sát Phi Hồng. Phần 4: Ám sát Phi Hồng (Tekken Chinmi Legends) – Phi Hồng bị một thế thực ám sát và anh cũng bạn bè truy tìm thủ phạm
Chương
Ngày