Đóng [X]
Cover Image

Innocent

3.4
Nội dung:
Vào thế kỉ XVII, tìm kiếm "tự do và bình đẳng", sự kiện đã trở thành khởi đầu của xã hội Pháp hiện đại, cuộc khởi nghĩa của nước Pháp bắt đầu. Henry Charles Sanson, người khởi xướng trong bóng tối. Ông thuộc thế hệ thứ tư của gia đình Sanson, Đảo phủ của Paris hay còn gọi là "Monsieur de Paris" (Quý ngài Paris) Đây là câu chuyện về người đàn ông đó, người đao phủ đã chém đầu vua Louis XVI.
Chương
Ngày
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
28/05/2017
28/05/2017
28/05/2017
28/05/2017
28/05/2017
15/05/2017
15/05/2017
14/05/2017
10/05/2017
08/05/2017
04/05/2017
04/05/2017
04/05/2017
04/05/2017
11/04/2017
08/04/2017
07/04/2017
04/04/2017
30/03/2017
28/03/2017
26/03/2017
24/03/2017
22/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
19/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
02/09/2016
29/08/2016
27/08/2016

CHÚ Ý: TRUYỆN CÓ NỘI DUNG NHẠY CẢM , NÊN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM

BẠN CÓ ĐỦ 18 TUỔI ?