Đóng [X]
Cover Image

Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến

3.5
Nội dung:
“Chu Hữu Đường, ngươi nói cho ta biết, cả đời này ngươi có thể chỉ có một thê tử không? Giữa hai chúng ta có thể có người khác hay không ?”
Chương
Ngày