Đóng [X]
Cover Image

Killer Killer

0.0
Nội dung:
Những tên sát nhân hàng loạt, những tên chuyên phanh thây người khác,… tất cả bọn chúng đều lấy việc giết người làm niềm vui. Nhưng có một kẻ lại càng thích thú hơn khi con mồi của hắn lại chính là những tên sát nhân khác. Hắn tự xưng mình là “Killer Killer”. Ác mộng của những tên sát nhân. . Truyện được thực hiện bởi nhóm QIT Project.