Đóng [X]
Cover Image

Lấy Lòng Vương Phi Ngốc

4.1
Nội dung:
Vu Lung xui xẻo xuyên về cổ đại trở thành ngũ tiểu thư Dung Ngũ với cảm giác tồn tại cực thấp trong tướng gia phủ, mà việc đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là vào cung diện thánh.
Chương
Ngày