Đóng [X]
Cover Image

Legend 2

4.5
Nội dung:
Một thanh niên đang đi mua đĩa JAV thì bị rơi thanh sắt giữa đường mà chết, xong qua thế giới khác với năng lực bá đạo.
Chương
Ngày
24/08/2016
24/08/2016
24/08/2016
24/08/2016
24/08/2016
24/08/2016