Đóng [X]
Cover Image

Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài

4.3
Nội dung:
Một chuyện tình vừa đẹp lại vừa buồn… "Trăm hoa buồn rủ sắc bi ai Bươm bướm sóng đôi bay lượn hoài Trời đất thay đổi, lòng không đổi Tình Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài" Câu chuyện "Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài" trường tồn cùng thời gian. Có điều mối lương duyên ấy bắt đầu và kết thúc có thực sự giống với truyền thuyết hay không?