Đóng [X]
Cover Image

Naipes

0.0
Nội dung:
Trong số những người sử dụng, một số người có khả năng hiện thực hóa lá bài và áp dụng chúng vào thực tế. Những người sử dụng quyền năng này được gọi là "Tarot users"
Chương
Ngày
28/07/2016