Đóng [X]
Cover Image

Nam Yên Trai Bút Lục

5.0
Nội dung:
Tại tiệm bán hương trầm của bà chủ bí ẩn Lục Mạn Sinh, đột nhiên nảy sinh những câu chuyện kì quái khiến người ta bắt đầu nảy sinh hoài nghi.