Đóng [X]
Cover Image

Needless

0
Nội dung:

Năm 2130, sau Thế Chiến thứ III, một khu vực lớn bị ô nhiễm trải rộng khắp Nhật Bản được biết đến với cái tên Điểm đen. Những bức tường lớn được sử dụng để cách li Điểm đen với thế giới bên ngoài. Thời gian trôi qua, dấu hiệu của các cư dân sống trong khu vực này xuất hiện. Giữa những kẻ sống sót bị ruồng bỏ trong Điểm đen, được coi như những người vô dụng, xuất hiện những con người sở hữu thứ năng lực huyền bí- lửa, gió, sức mạnh của quái vật... Họ được phân biệt qua các siêu năng lực đó. Người bình thường, sợ hãi trước sức mạnh của họ, đã xua đuổi và gọi họ là những Needless .


Chap dự kiến:
Needless Chap 115
Needless Chap 116
Needless Chap 117
Chương
Ngày
30/08/2016
30/08/2016
30/08/2016
30/08/2016
29/08/2016
28/08/2016
28/08/2016
28/08/2016
27/08/2016
27/08/2016
27/08/2016
26/08/2016
26/08/2016
25/08/2016
25/08/2016
25/08/2016
24/08/2016
24/08/2016
23/08/2016
23/08/2016
23/08/2016
22/08/2016
21/08/2016
21/08/2016
20/08/2016
20/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
17/08/2016
17/08/2016
17/08/2016
16/08/2016
15/08/2016
15/08/2016
14/08/2016
14/08/2016
13/08/2016
12/08/2016
12/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
10/08/2016
09/08/2016
08/08/2016
07/08/2016
06/08/2016
05/08/2016
04/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
02/08/2016
01/08/2016
31/07/2016
30/07/2016
29/07/2016
28/07/2016
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu