Đóng [X]
Cover Image

Nidoume No Jinsei

0.0
Nội dung:
Nhân vật chính hưởng dương 94 tuổi và chết, ông ta được hồi sinh đến thế giới khác với mục tiêu trở thành thần… ấy nhầm huyền thoại