Đóng [X]
Cover Image

Odin

0.0
Nội dung:
Nhỏ người phàm uống thứ thuốc hư cấu trở thành thần. Và cuộc phiêu lưu ngăn chặn cái khỉ gió gì đó xảy ra…
Chương
Ngày
25/07/2017
10/08/2016
10/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
05/08/2016
05/08/2016
05/08/2016