Đóng [X]
Cover Image

Pochi Kuro

3.5
Nội dung:
Một cô gái loài người bị lạc vào thế giới quỷ và không thể giao tiếp với Kuro, con quỷ đã tìm thấy cô. Con người là loài rất hiếm ở vương quốc của quỷ và nhiều con quỷ rất muốn ăn thịt người. Tuy nhiên, Kuro lại phải lòng cô gái và đặt tên cho cô là Pochi. Kuro quyết định giúp Pochi quay trở về thế giới loài người cũng như bảo vệ cô khỏi lũ quỷ muốn ăn thịt cô.
Chương
Ngày
19/05/2017
11/05/2017
31/08/2016
13/08/2016
30/07/2016
04/07/2016
29/06/2016
26/06/2016
26/06/2016
26/06/2016
26/06/2016
26/06/2016
26/06/2016
26/06/2016
26/06/2016
05/10/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015