Đóng [X]
Cover Image

Pokémon Pocket Monsters - Pokemon Pippi (NXB Kim Đồng)

3.5
Nội dung:
Chép lại từ lời dịch của NXB Kim Đồng. Tổng hợp từ 2 thớt: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=594184 http://www.pokemonspecial.com/2012/12/pokemon-pocket-monsters-pokemon-pippi.html