Đóng [X]
Cover Image

Pokemon Special

4.3
Nội dung:
Có lẽ không cần giới thiệu thêm nhiều, đây là một bộ truyện dựa trên trò chơi điện tử cầm tay nổi tiếng toàn thế giới của hãng Nintendo. Cốt truyện được chia ra thành nhiều phần với nhiều vùng đất (Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Kalos…) và nhiều nhân vật chính (Red, Gold, Ruby, Diamond, Black…) khác nhau, nhưng nội dung lại có liên quan trực tiếp với nhau. Hãy cùng với những chú Pokémon bước vào những cuộc phiêu lưu kì thú và những trận thi đấu kịch tính cùng những trận chiến nảy lửa để bảo vệ thế giới nào! =) – Các Pokemon Story: 1) Red, Green & Blue (Chapter 1 – 40) 2) Yellow (Chapter 41 – 90) 3) Gold, Silver & Crystal (Chapter 91 – 180) 4) Ruby & Sapphire (Chapter 181 – 267) 5) FireRed & LeafGreen (Chapter 268 – 302)  6) Emerald (Chapter 303 – 337) 7) Diamon & Pearl (Chapter 338 – 416) 8) Platinum (Chapter 417 – 441) 9) HeartGold & SoulSilver (Chapter 442 – 460) 10) Black & White (Chapter 461 – 524) 11) Black 2 & White 2 (Chapter 525+) 12) Pokemon X & Y ()
Chương
Ngày
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015