Đóng [X]
Cover Image

Raqiya

4.5
Nội dung:
Vào khoảng cuối thế 20, một chiếc xe tải mất lái ở sa mạc  Nevada, cướp đi sinh mạng một gia đình hạnh phúc. Người sống sót duy nhất của tấm thảm kịch này, một cô gái trẻ tên Luna Hazuki, kí một hiệp ước với một con quỷ bí ẩn trong một nhà xác. Bảy năm sau, cô ấy vẫn sống ở Mĩ… với gia đình cô đáng lẽ ra đã chết.
Chương
Ngày
28/05/2017
01/05/2017
24/04/2017
24/04/2017
29/11/2016
29/11/2016
29/11/2016
29/11/2016
08/09/2016
26/08/2016
26/08/2016
10/08/2016
31/07/2016
20/07/2016
07/07/2016
18/06/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016