Đóng [X]
Cover Image

Re: Immortal

2.5
Nội dung:
Về cơ bản chúng ta có một thằng hồi sinh thành goblin, thành một con slime và thành một linh hồn và đến lượt thằng này thì…….
Chương
Ngày