Đóng [X]
Cover Image

Re:Monster

5.0
Nội dung:
Bị cô em yêu quý của mình ám sát. Tomokui Kanata đã chết và tái sinh ở một thế giới mới. Ở đây cậu đầu thai thành một Goblin xanh tiểu tốt. Vẫn giữ được khả năng hấp thụ các năng lực từ con người đến cá đồ vật vô tri vô giác sau khi ăn chúng, cậu tự nhủ kiếp này sẽ sống cho thật đáng sống, rồi lao vào cuộc chiến sinh tồn khốc liệt trong thế giới mới đầy rẫy nguy hiểm…
Chương
Ngày
26/04/2017
22/04/2017
22/04/2017
29/11/2016
29/11/2016
29/11/2016
31/08/2016
29/07/2016
19/07/2016
19/07/2016
08/05/2016
08/05/2016
08/05/2016
08/05/2016
08/05/2016
22/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
14/10/2015