Đóng [X]
Cover Image

Sổ Tay Trồng Yêu Tinh

4.3
Nội dung:
“Nhiều linh hồn nữ quỷ quá, tôi muốn thu thập chúng”, Yuan Ding một Otaku gốc tàu chính hiệu đang trên đường thu thập linh hồn ma quỷ!
Chương
Ngày