Đóng [X]
Cover Image

Sperman

0.0
Nội dung:
Vào năm 20xx, nhân loại loạn lạc, đứng trước nguy cơ đó một dự án tạo nên một siêu anh hùng đã được thành lập. Dựa trên sự "chào cờ" không giới hạn của anh chàng trai tân, một siêu anh hùng chưa từng đụng hàng đã được khai sinh..
Chương
Ngày
14/08/2017
29/06/2017
21/05/2017
21/05/2017
19/05/2017
12/10/2016
12/10/2016
10/10/2016
10/10/2016
26/07/2016
26/07/2016
26/07/2016
26/07/2016
26/07/2016
26/07/2016