Đóng [X]
Cover Image

The Breaker

0.0
Nội dung:
Giáo viên nhân sự mới Chun woo, là một giáo viên không bình thường. Sau khi bất ngờ chứng kiến sức mạnh của Chun Woo, Shin woo, một học sinh bị bắt nạt, đã cầu xin thầy dạy mình mạnh mẽ hơn.Chun-woo nói chỉ có thể dạy nếu cậu ta thật sự quyết tâm, và để chứng minh quyết tâm ấy cậu đã nhảy cầu.Sau lần ấy, cậu dần rơi vào vòng xoáy cuộc chiến băng nhóm của người thầy bí ẩn mình. Kéo theo đó là những màn chiến đấu nhuộm máu cùng sự tiến bộ từng ngày thoát khỏi cái bóng của một kẻ yếu.
Chương
Ngày
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
12/02/2012
12/02/2012
12/02/2012
12/02/2012
12/02/2012
12/02/2012
12/02/2012
12/02/2012
11/02/2012
11/02/2012
11/02/2012
11/02/2012
11/02/2012
11/02/2012
11/02/2012
11/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
09/02/2012
09/02/2012
09/02/2012
09/02/2012
09/02/2012
09/02/2012
09/02/2012
09/02/2012
09/02/2012
09/02/2012
09/02/2012
09/02/2012
09/02/2012
09/02/2012
08/02/2012
08/02/2012
08/02/2012
08/02/2012
08/02/2012
08/02/2012
08/02/2012
08/02/2012
08/02/2012
08/02/2012
08/02/2012
08/02/2012
08/02/2012
08/02/2012
08/02/2012
07/02/2012
07/02/2012
07/02/2012
07/02/2012
07/02/2012
07/02/2012
07/02/2012