Đóng [X]
Cover Image

The Valiant

0.0
Nội dung:
Suốt nhiều thiên niên kỷ, Eternal Warrior đã bảo vệ các Geomancer, một dòng dõi tiên tri mang trong mình sức mạnh của Trái Đất, khỏi Immortal Enemy, thực thể đại diện cho sự phân rã và hủy diệt, và đã luôn thất bại.Anh cần một sức mạnh lớn hơn để làm điều đó… cần đến sự chung tay của toàn bộ các siêu anh hùng của vũ trụ Valiant.
Chương
Ngày