Đóng [X]
Cover Image

The Wizard

4.0
Nội dung:
Thời đại mà con người mà người thú cùng tồn tại. Vua của loài người với bản tính độc ác luôn tìm cách hã hại người thú. Và sự mạo hiểm của con người cứu giúp người thú thoát khỏi tên bạo chúa.
Chương
Ngày
16/12/2015
01/12/2015
01/12/2015
01/12/2015
25/11/2015
12/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015