Đóng [X]
Cover Image

Thiên - Nhân Thống Nhất

0.0
Nội dung:
Nếu tôi nói với bạn rằng, họ sẽ đầu thai xuống trần gian trong những hình hài mới, để có thể tiếp tục một cuộc hành trình mới, u ám hơn, nghiệt ngã hơn thì sao?
Chương
Ngày