Đóng [X]
Cover Image

Thứ Sáu: Những Câu Chuyện Cấm

3.5
Nội dung:
Tên khác: Friday: Forbidden Tales Vào mỗi thứ 6, những câu chuyện cấm sẽ được hé lộ… (Dự là phát hành vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần, khi nào bằng bên Hàn Quốc sẽ phát hành vào thứ 6 hàng tuần)
Chương
Ngày