Đóng [X]
Cover Image

Tinh Võ Thần Quyết

3.2
Nội dung:
Đạp nghịch thiên cường giả lộ, mỹ nhân làm bạn, tu luyện tinh võ truyền thừa, chấp chưởng quyền hành bát phương, thành tựu thần vương tối cao
Chương
Ngày