Đóng [X]
Cover Image

Touhou Keshikaran

0.0
Nội dung:
Là một series truyện 4 khung tranh của Tani Takeshi. Một loại sinh vật mới xuất hiện ở Gensokyo. Cuộc sống của các gái ngoan sẽ ra sao đây?