Đóng [X]
Cover Image

TRUMP

5.0
Nội dung:
Jiyoung suốt ngày bị ông ngoại “đầu độc” bằng mấy câu chuyện về thẻ bài và việc giải cứu thế giới. Nhưng cô không hề biết rằng, những câu chuyện ông kể là sự chuẩn bị cần thiết cho cô để đối đầu với những kẻ có sức mạnh siêu nhiên trong tương lai. Những kẻ được gọi dưới cái tên TRUMP!  Mọi chuyện thực sự bắt đầu khi Jiyoung gặp Ghi-Young. Chính lúc đó cô mới nhận ra rằng bản thân mình cũng có sức mạnh siêu nhiên- Sức mạnh của chủ nhân thẻ bài- Sức mạnh của QUY LUẬT! -Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-
Chương
Ngày
23/07/2017
23/07/2017
23/07/2017
23/07/2017
23/07/2017
22/07/2016
22/07/2016
21/07/2016
20/07/2016
19/07/2016
17/07/2016
15/07/2016
13/07/2016
12/07/2016
11/07/2016
09/07/2016
08/07/2016
07/07/2016
06/07/2016
04/07/2016
03/07/2016
02/07/2016
01/07/2016
29/06/2016
29/06/2016
29/06/2016
26/06/2016
26/06/2016
26/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
18/06/2016
16/06/2016
16/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
13/06/2016
13/06/2016
11/06/2016
11/06/2016
11/06/2016
11/06/2016
11/06/2016
11/06/2016
11/06/2016
11/06/2016
11/06/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016