Đóng [X]
Cover Image

Tứ Đại Danh Bổ 2012 – Tân Tứ Đại Danh Bổ

0.0
Nội dung:
Tứ Đại Danh Bổ của tác giả OTA đến với mọi người ngoài tiểu thuyết ra chủ yếu trên nét vẽ của Tư Đồ Kiếm Kiều. Lần đầu tiên, TĐDB được vẽ bởi 1 họa sĩ khác, nét vẽ có phần hung hãn hơn so với Tư Đồ