Cover Image

Unknown Code – Mật Mã Không Xác Định

0.0
Nội dung:
kể từ khi nào nền khoa học hiện đại trở thành những người bạn của chúng ta. Nhưng cũng vì những thứ đó, ngay bây giờ chúng ta đã bị tấn công.