Đóng [X]
Cover Image

Usagi Kozou – Tây du ký ngoại truyện

0.0
Nội dung:
Không biết nói thế nào, câu chuyện kể về tôn ngộ không vì lỡ tay đánh đường tăng liệt nửa người, nên phải đi thỉnh kinh cùng với long nữ và tiểu tăng thỏ, đối thủ truyền kiếp của y